Polityka prywatności sklepu Head Chef 

 

 

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 

Dane zbierane podczas rejestracji


Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować.

Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu


Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy

Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności

 

Dane zbierane automatycznie


Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące

Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami


Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp.

przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.


W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

 

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia

Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji

transakcji oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane będą wykorzystywane

przez firmę kurierską DPD Firma DPD nie będzie wykorzystywać Twoich danych w żadnym innym celu. 

Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie,

wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany

czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej

stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do

personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane

wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje

dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą

wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

 

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące

Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli

będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego

otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.


W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

 

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje Konto, możesz wprowadzić

zmiany (zmiana hasła, zmiana danych), usunąć swoje dane osobowe używane

do wysyłki Newslettera lub usunąć całe konto Klienta.

Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić,

ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie

nie da się zmienić lub usunąć.


Zmiany naszej polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez

opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.


Kontakt

 

Firma zbierająca dane: Head Chef Katarzyna Bzowka ul. Jaworowa 14, 86-300 Grudziądz, Polska.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt

korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej. 

RODO 25 Maj 2018

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Head Chef Katarzyna Bzowka ul. Jaworowa 14, 86-300 Grudziądz


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?  

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adres biuro@headchef.pl lub pod adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Head Chef Katarzyna Bzowka ul. Jaworowa 14, 86-300 Grudziądz


Skąd mamy Twoje dane?  

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie Head Chef

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Head Chef?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną

b. realizacji zamówień

c. zarządzania Twoim kontem

d. rozliczeniem sprzedaży

e. obsługi reklamacji

f. obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

g. kontaktowania się z Tobą w celu związanym ze świadczeniem usług


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?


Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

a. imię i nazwisko, nazwę firmy i numer Nip

b. adres e-mail, telefon

c. login i hasło, datę urodzenia

d. adres prywatny, adres firmowy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. 


Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań


Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.


Twoje prawa

Masz prawo:

a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: biuro@headchef.pl
b. żądać dostępu do Twoich danych osobowych
c. sprostować swoje dane

d. usunąć swoje dane (usunąć całe konto ze sklepu Head Chef, po zalogowaniu do panelu Klienta)
e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych
f. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:
a. naszych pracowników  którzy muszą mieć dostęp do danych w celu zrealizowania zamówienia
b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:
- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne w tym dostawcy usług hostingowych
- podmioty prowadzące działalność kurierską, firma DPD
c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

Czas przechowywania Twoich danych


Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Head Chef  mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, maksymalnie  przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy


Przekazywanie Twoich danych poza UE


Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.  

Zabezpieczenia

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi:

a. szyfrowanie danych osobowych za pomocą certyfikatu SSL

b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych