Regulamin Sklepu Head Chef

 

 

Sklep internetowy jest własnością firmy:

 

Head Chef Bzowka Katarzyna

ul. Jaworowa 14 

86-300 Grudziądz

NIP 876 190 25 13    

REGON 340583627
Wpis do ewidencji pod nr 024643/ 09
                                                                

e-mail: biuro@headchef.pl

Tel.     +48 694 024 054

 

 

Dane przelewowe

 

HEAD CHEF Katarzyna Bzowka 

ul. Jaworowa 14 

86-300 Grudziądz

mbank

Konto Bankowe Nr 68 1140 2017 0000 4002 0992 8153

 

 

 

 

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Head Chef,

    zwanym dalej Kupującym/Klientem jest pełnoletnia osoba

    fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub 

    przedsiębiorca.

    Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w Sklepie

    Internetowym ''Head Chef'' jest właściciel Sklepu, firma

    Head Chef Bzowka Katarzyna zwanym dalej Sprzedawcą.

 

    Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę

    za pośrednictwem sieci Internet oraz stronę www.headchef.pl 

 

    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie

    niniejszego Regulaminu, Kupujący powinien posiadać: 

   

     a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji

     nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej

     niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji

     nie starszej niż 2 z włączoną obsługą JavaScript 

     b) aktywny adres e-mail. 

 

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 

    24 godziny na dobę. 

 

3. Ceny towarów wyrażone są w walucie polskiej.

    Ceny zawierają 23% VAT. Ceny produktów

    nie zawierają kosztów dostawy. 

    

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego 

    oferty zawarcia umowy sprzedaży.

    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia.

    Potwierdzenie przyjęcia jest oświadczeniem Sprzedającego

    o przyjęciu oferty. 

 

    Jak dokonać zakupu:

    W celu dokonania zakupu Klient dodaje towar do Koszyka

    "Dodaj do koszyka". 

    W kolejnym kroku możemy kontynuować zakupy lub przejść do

    podsumowania zamówienia "Przejdź do realizacji zamówienia".

    Podsumowanie zakupów, 5 kroków :

    a) Podsumowanie: na tym etapie dokonujemy zmian ilościowych lub

       całkowicie usuwamy produkt z koszyka.

    b) Zaloguj się: jest to etap w którym możemy utworzyć nowe konto lub

       zalogować się do już istniejącego konta.

     Możliwy jest tu także zakup bez logowania "Szybkie Zakupy".

     c) Adres: kolejnym krokiem jest sprawdzenie adresu dostawy, adresu

        rozliczeniowego oraz ich ewentualne uaktualnienie.

     d) Wysyłka: tu Klient dokonuje wyboru metody dostawy

     (Kurier DPD, odbiór osobisty) oraz metody płatności (przelew, pobranie)

      oraz potwierdza że zapoznał się z regulaminem.

     e) Płatność: jest to etap sprawdzenia zamówienia.

     To także ostatni krok przed złożeniem zamówienia.

     Przyciskiem "Potwierdzam zamówienie" Klient dokonuje zakupu.

 

5. Do każdej transakcji Sprzedawca wystawia fakturę VAT. 

 

6.  Termin realizacji zamówienia. 

      Ze względu na szeroką ofertę Sklepu oraz współpracę z

     kilkoma dostawcami nie wszystkie zamówione produkty

     znajdują się w magazynie Sprzedawcy. 

     Termin realizacji zamówienia wszystkich produktów od 2-14 dni

       Klient jest informowany o czasie realizacji zamówienia. 

 

       W przypadku gdy realizacja zamówienia danego produktu

     okażę się niemożliwa lub termin realizacji zamówienia nie będzie

     spełniał oczekiwań Klienta, Sprzedawca zaproponuje Klientowi: 

     a) anulowanie zamówienia 

     b) zrealizowanie zamówienie w pewnej jego części

      (dosłanie niedostępnych produktów w drugim etapie - 

     zawsze  na koszt Sprzedawcy)

     C) zastąpienie niedostępnych produktów, podobnymi 

      dostępnymi modelami.

 

7. Sprzedawca zawsze potwierdza wysyłkę drogą elektroniczną.

     Sprzedawca zawsze wysyła towar wolny od wad. 

    Sprzedawca wyśle zakupiony produkt wybranym przez

    Kupującego przewoźnikiem na podany adres dostawy. 

 

8. Zaleca się sprawdzenie przesyłki przy odbiorze.

    Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy

   spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia

   uszkodzenia paczki. W przypadku stwierdzenia 

    nieprawidłowości prosimy o kontakt ze Sklepem. 

 

9. Kupujący  może zrezygnować z zamówienia lub

    jego części w przypadku gdy towar nie został jeszcze

   wysłany, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym. 

   Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez 

   podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty Dostawy

   według ogólnych zasad wynikających z przepisów

   zawierania umów na odległość. 

 

   W razie skutecznego odstąpienia od umowy-sprzedaży

   umowa uważana jest za nieważną. Kupujący zobowiązany

   jest do zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni. 

    Koszt odsyłki towaru ponosi Kupujący. 

    Sklep po otrzymaniu od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy 

    zwróci w ciągu 14 dni poniesione koszty za produkt oraz koszt dostawy 

    towaru do Klienta (ta wartość może wynosić maksymalnie tyle ile kosztuje 

    najtańsza oferowana przez Sklep forma dostawy). 

    

10. Sprzedający odpowiada za niezgodność produktu

     z umową. W przypadku jej stwierdzenia przez Kupującego 

    będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia 

    dostawy, Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia

    Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności.  

 

11. Kupujący może dostarczyć/przesłać reklamowany

     produkt na adres Sprzedającego. Reklamacje będą

     rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

     Sprzedający zwraca Kupującemu udokumentowane koszty

     przesyłki. 

 

     Nasz adres do zwrotów/reklamacji/korespondencji: 

                          HEAD CHEF Bzowka Katarzyna 

                                           ul. Jaworowa 14 

                                          86-300 Grudziądz 

 

 

    Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i

    przesłana na adres elektroniczny Sprzedającego.

    W zgłoszeniu Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego

    problemu. Sprzedający niezwłocznie lecz nie później 

    niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela

    odpowiedzi na adres elektroniczny Kupującego. 

 

     Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający

     wymieni wadliwy produkt na nowy lub zwróci należność. 

 

12. Dokonanie Zakupu może wymagać podania przez Kupującego

     danych osobowych. W takim przypadku dane wykorzystywane

     będą wyłącznie do obsługi transakcji. Kupujący podając dane

     osobowe w trakcie procesu Zakupu, potwierdza, iż dane te są

     zgodne z prawdą. Kupujący mają prawo dostępu do treści

     swoich danych, ich uaktualniania oraz samodzielnego usuwania

     po zalogowaniu do panelu Klienta.

     Dane Kupujących będą chronione i nie zostaną

     udostępnione osobom trzecim.

 

 13. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie

     Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące

     regulaminy Sklepu Internetowego. Do umów zawartych

     przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu

     obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

      Sprzedawca o zmianie Regulaminu ze wskazaniem zmian,

     poinformuje na stronie głównej Sklepu z wyprzedzeniem

     na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

     Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Klientów o zmianie

     Regulaminu ze wskazaniem zmian, poprzez pocztę elektroniczną

     z wyprzeniem na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 

     W przypadku gdy zarejestrowany Klient nie akceptuje nowej

     treści Regulaminu zobowiązany jest do zgłoszenia tego

     Sprzedawcy i umowa zostanie rozwiązana.

 

      Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014

     

 

 

 

     W razie wątpliwości dotyczących Regulaminu prosimy o kontakt

     ze Sklepem Head Chef (biuro@headchef.pl / tel.694024054)